Horninové kotvy

Horninové kotvy slouží k přenášení tahových sil od stavební konstrukce do základové půdy. Tělo kotvy je tvořeno tyčovou nebo lanovou výztuží s injektážním příslušenstvím. Kotva má volnou délku a kořenovou část, která se podílí na přenosu sil do základové horniny.

Zhotovení horninových kotev

Postup zhotovování horninových kotev je obdobný jako u mikropilot. Přes hlavu kotvy je možné vnést do kotvy předpětí. Horninové kotvy je možné dle doby funkčnosti dělit na dočasné a trvalé.

Použití horninových kotev:
  • Kotvení pažících konstrukcí stavebních jam

  • Kotvení opěrných stěn

  • Sanace sesuvů

  • Kotvení stavebních konstrukcí namáhaných tahem 

Máme silné stroje a bohaté zkušenosti. Svěřte nám svůj projekt.

Pošlete nám poptávku

Scroll to top