Mikropiloty

Mikropilota je stavební prvek hlubinného zakládání o průměru menším než 300 mm, který slouží pro přenášení tlakového a tahového osového zatížení stavebního objektu. Toto zatížení přenáší do základové půdy. Mikropiloty se používají v těch případech, kdy z různých důvodů není možné nebo nutné použít piloty velkoprůměré. Důvody může být např. horší přístupnost, nedostatek prostoru nebo jen nižší požadovaná únosnost.

Principy a použití mikropiloty

Mikropilota se skládá ze tří částí: hlava, přes kterou se přenáší zatížení od stavební konstrukce, dřík mikropiloty, což je nejčastěji sestava ocelových trubek (trubkové mikropiloty), opatřená injektážním systémem a kořen, který je upnut do okolní horniny pomocí tlakové injektáže (cementové směsi). Výztuž mikropiloty může tvořit také armokoš z betonářské oceli (armokošové mikropiloty)

Provedení mikropiloty

1) Nejprve se vhodnou technologií provede vrt požadované hloubky a sklonu. Technologie vrtání je závislá zejména na geologických podmínkách. 2) Vrt je poté vyplněn pomocí nízkotlaké injektáže tzv. výplňkovou zálivkou (cementová směs). 3) Provede se osazení výztužné silnostěnné ocelové trubky mikropiloty. 4) Provede se injektáž – upnutí kořenové části do horniny.

Použití mikropilot:
  • Zakládání staveb

  • Posílení únosnosti základů

Máme silné stroje a bohaté zkušenosti. Svěřte nám svůj projekt.

Pošlete nám poptávku

Scroll to top