Velkoprůměrové piloty a pilotové stěny

Velkoprůměrové vrtání je v dnešní době nejčastěji používanou technologií speciálního zakládání staveb.

Piloty a pilotové stěny

Zakládání staveb pomocí vrtaných pilot patří v dnešní době k nejúspornějším a nejrychlejším způsobům a je vhodné jak pro občanské stavby, tak i pro průmyslové stavby. Vrtané piloty zde slouží jako tzv. hlubinné základy. Rozměry pilot jsou voleny s ohledem na přenášené zatížení, existuje široké množství druhů jednotlivých pilot. Ve stavebnictví se nejčastěji setkáváme s rozdělením podle příčného profilu.

  • velkoprůměrové piloty – větší než 0,6 m

  • maloprůměrové piloty – menší než 0,6 m

  • mikropiloty piloty – menší než 0,2 m

Vrtané piloty

Pilot servise s.r.o. provádí vrtané piloty buď klasickou rotačně náběrovou technologií nebo technologií CFA. (průběžným šnekem). Celý postup vrtání i betonování je možné elektronicky sledovat. Kvalitu pilot je možné ověřit zátěžovou zkouškou nebo hodnoti podle příslušných norem prokazováním integrity betonového tělesa.

Rotačně náběrové vrtání

Při této metodě se postupně po jednotlivých závrtech odtěžuje zemina z vrtu. Podle inženýrsko-geologických podmínek na staveništi je vrt proveden buď bez pažení, nebo pod ochrannou ocelovou výpažnicí. Jakmile vrt dosáhne požadované hloubky, je vyztužen armokošem (konstrukce válcovitého tvaru z ocelových prutů) a pilota je zabetonována.

Technologie CFA

Vrt je prováděn tzv. průběžným šnekem, který se nejprve zavrtá do požadované hloubky a poté je zahájeno betonování, které je prováděno přímo z (dutého) těla vrtáku během jeho postupného vytahování. Po dokončení betonování je armokoš osazen piloty.

Použití:
  • Zakládání nových objektů

  • Dočasné i trvalé pažení stavebních jam nad i pod hladinou podzemní vody (pilotové stěny s mezerami, převrtávané)

  • Sanace - stabilizace sesuvů svahů

  • Těsnící stěny (pilotové stěny převrtávané)

  • Zlepšování nosnosti základové půdy např. pod základovou deskou objektu nebo pod podlahami s vysokým zatížením

Máme silné stroje a bohaté zkušenosti. Svěřte nám svůj projekt.

Pošlete nám poptávku

Scroll to top