Záporové a pažené stěny

Záporové pažení (tzv. Berlínské pažení) představuje nejrozšířenější technologii využívanou pro dočasné pažení stěn a stavebních jam (u kterých je dno nad úrovní hladiny podzemní vody). Tento způsob pažení se používá nejčastěji v místech, kde není možné provádět svahové výkopy. Zejména v zastavěné oblasti, kvůli okolním objektům citlivých na vibrace atd.
Pažení se skládá ze zápor, pažin a případně z kotev či rozpěr.

Zápory

Zápory jsou svislé ocelové prvky válcovaného profilu (I, IPE, HEB, 2xU), které mohou být do země osazeny buď do předem vyhloubených vrtů, nebo nebo mohou být zavibrovány (beraněním). Přesná poloha zápory je stabilizována zabetonováním paty zápory, a to pod úrovní dna výkopu stavební jámy. Zbytek vrtu je zasypán vhodným materiálem.

Pažiny

Pažiny jsou vodorovné, nejčastěji dřevěné hranoly, které se zasunou za pásnici zápory. Slouží k zapažení zeminy mězi záporami.

Použití záporového pažení:
  • Dočasné zapažení stavebních jam, stěn a výkopů.

Máme silné stroje a bohaté zkušenosti. Svěřte nám svůj projekt.

Pošlete nám poptávku

Scroll to top