Hřebíkování

Zemní hřebíky neboli hřebíkování je technologie umožňující kotvení a stabilitu svahů a stěn. Při této technologii se používá hustá síť tzv. horninových trnů (zemní hřebíky) z betonářské oceli, které jsou osazovány do krátkých vrtů s cementovou zálivkou.

Využití hřebíkování (horninových trnů):
  • Vyztužení zeminy

  • Dočasné pažení stavebních jam, vysokých zářezů, výkopů nad hladinou podzemní vody

  • Zajištění strmých stěn a svahů

Máme silné stroje a bohaté zkušenosti. Svěřte nám svůj projekt.

Pošlete nám poptávku

Scroll to top